Zrównoważone partnerstwo kontra pandemia

 • 13 listopada 2020
 • Autor: PFP

Do walki z pandemią i wywołanym nią kryzysem przedsiębiorcy nie stają jako osobne jednostki. Choć poszczególne branże i firmy radzą sobie w nowych warunkach lepiej lub gorzej, warto pamiętać, że gospodarka to system naczyń powiązanych. Decyzje jednego przedsiębiorcy wpływają na decyzje pozostałych, a tym samym przyczyniają się do kreowania ogólnego klimatu gospodarczego.

Notowany obecnie przez wiele firm spadek dochodów wynika głównie ze słabszej koniunktury, a co za tym idzie – mniejszej sprzedaży. Nie jest to jednak jedyny czynnik – problemy finansowe przedsiębiorstw wynikają niejednokrotnie z zatrzymania łańcucha dostaw, wzrostu cen komponentów, a także problemu z egzekwowaniem od kontrahentów terminowych zapłat.

„Nie płacę, bo mi nie płacą”

Choć mogłoby się wydawać, że zjawisko to przeszło już do historii, w wielu branżach opóźnianie płatności faktur w celu utrzymania płynności finansowej nadal jest realnym problemem. Szczególnie w obecnych warunkach, kiedy wielu przedsiębiorców zmuszonych jest za priorytet obrać przetrwanie na rynku, warto pamiętać, że zwlekanie z regulowaniem zobowiązań finansowych nie jest sposobem na łatwą pożyczkę, a nieotrzymanie należnej zapłaty od kontrahenta nie uprawnia, do wstrzymania płatności swoim dostawcom. W tak niepewnych dla biznesu czasach warto otworzyć linię kredytową, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie ona wykorzystana.

Mechanizmy prawne chroniące przedsiębiorców

Niestabilna sytuacja finansowa niesie za sobą zagrożenie niewywiązania się z zawartych umów gospodarczych, a te zwykle obwarowane są konsekwencjami za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, najczęściej w postaci kar umownych lub obowiązku zapłaty odszkodowania. Od naliczonej kary umownej nie ma drogi ucieczki, ale umowy gospodarcze i kodeks cywilny zawierają pewne mechanizmy chroniące przedsiębiorców w sytuacjach wyjątkowych. Ich znajomość może okazać się niezwykle cenna.

Warto zacząć od analizy treści umowy, zwracając szczególną uwagę na odniesienia do „siły wyższej” lub „klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków”. Postanowienia te mają pierwszeństwo przed postanowieniami umownymi, a powołując się na nie można nie tylko uniknąć zapłaty kar umownych i odszkodowania, ale doprowadzić do renegocjacji warunków umowy lub nawet jej rozwiązania.

Siła dialogu

Szukanie drogi rozwiązania problemu najlepiej zacząć… w rozmowie. Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej, w kontaktach biznesowych daje się odczuć atmosferę wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Dialog z partnerami biznesowymi może owocować wypracowaniem  korzystnego dla obu stron rozwiązania.

Na naszym blogu wiele pisaliśmy o społecznej odpowiedzialności biznesu w perspektywie kontaktów z pracownikami i działań na rzecz społeczności lokalnej. Ale CSR to także odpowiedzialność w kontaktach biznesowych, a obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, pożądane są postawy wzajemnego wsparcia i podtrzymywania współpracy w duchu zrównoważonego partnerstwa. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” od ponad 20 lat promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i certyfikuje w tym zakresie polskie firmy.

 

Powiązane wpisy

Skontaktuj się z naszym ekspertem
i poznaj szczegóły uczestnictwa w programie!

  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Numer telefonu

  * Pola oznaczone gwiązdką są obowiązkowe.

  Instytucje wspierające
  Organizator i partnerzy

  Organizator Programu:
  Program afiliowany przy KIG:
  Patronat Honorowy nad Galą 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.